Ringtones DJ DakaZART - Dance Ya Loketo

0
0
0
0
0
1

Most popular the questions

📲 Can i download ringtones on iPhone?

Yes, you can download DJ DakaZART - Dance Ya Loketo - DJ DakaZART for iPhone. Just choose M4R format.

📲 Can i download ringtones on Android?

Yes, you can download DJ DakaZART - Dance Ya Loketo - DJ DakaZART for Android. Just choose MP3 format.

📲 Do i need registration?

Without registering, without money, no fees.
Lyrics

Mukengeshai, Mukengeshai (Ehhh mamamamama) Mukengeshai, Mukengeshai (Dj dakazart) Loboko, loboko, loboko, eh loboko Loboko, loboko, loboko, eh loboko Loboko, loboko, loboko, eh loboko Loboko, loboko, loboko, eh loboko... Ehhh tolo, tolo, tolo, tolo, tolo, tolo, Tolo ya ba maman tolo, tolo, tolo, tolo,... Tolo ya ba papa, tolo, tolo, tolo, tolo,... Tolo ya ba yaya, tolo, tolo, tolo, tolo... Tolo ya ba leki tolo, tolo, tolo, tolo, tolo... Danse ya loketo Danse ya loketo Danse ya loketo Danse ya loketo... Danse ya loketo, Danse ya loketo, Danse ya loketo, danse ya lokeeeeee danse ya loketo... Danse ya loketo, Danse ya loketo, Danse ya loketo, danse ya loketo, danse ya loketo, danse ya loketo, Danse ya lokeeeeee, danse ya loketo... Danse ya loketo, Danse ya loketo, Danse ya loketo,... (tondo wa tonda, toke simba yeee) Danse ya loketo... (simba yee to leka maaaa) Danse ya loketo (eeeeehhhhhhhh) Danse ya loketo (tonda toke, simba toke) Danse ya loketo (Loketo, loketo, loketo, loketo) Danse ya loketo (Balola, balola, balola, tondisa) Danse ya loketo (Loketo, loketo, loketo, loketo) Danse ya loketo (Balola, balola, balola, tondisa) Danse ya loketo, Danse ya loketo Danse ya loketo Danse ya loketo Danse ya loketo... Ehhh tolo, tolo, tolo, tolo, tolo, tolo, Tolo ya ba maman tolo, tolo, tolo, tolo,... Tolo ya ba papa, tolo, tolo, tolo, tolo... Tolo ya ba yaya, tolo, tolo, tolo, tolo... Tolo ya ba leki tolo, tolo, tolo, tolo, tolo Tolo ya ba maman tolo, to, to, to, to, to, to, to,... Tolo ya ba papa, tolo, tolo, tolo, tolo... Tolo ya ba yaya, tolo, tolo, tolo, tolo... Tolo ya ba leki tolo... Danse ya loketo, Danse ya loketo Danse ya loketo Danse ya loketo... Danse ya loketo, danse ya loketo, danse ya loketo, danse ya lokeeeeee, danse ya loketo,... Danse ya loketo, danse ya loketo, danse ya loketo, danse ya loketo, danse ya loketo, danse ya loketo, Danse ya lokeeeeee, danse yo loketo Danse ya loketo, danse ya loketo Danse ya loketo Danse ya loketo Danse ya loketo,... Vdpm...